Wing Tsun Polska Strona G│ˇwna Wing Tsun Polska
Forum Polskiego Stowarzyszenia Wing Tsun

FAQFAQ  SzukajSzukaj  U┐ytkownicyU┐ytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat  DownloadDownload

Odpowiedz do tematu
Poprzedni temat :: Nastŕpny temat
Techniki Siu Nim Tao
Autor WiadomoŠ
Sifu 
Administrator

Do│▒czy│: 19 Gru 2010
Posty: 180
Wys│any: 2003-09-25, 05:01   Techniki Siu Nim Tao

Je┬Âli macie jakie┬ pytania odno┬Ânie technik i formy SNT, piszcie.
 
 
R@F@L 

Wiek: 40
Do│▒czy│: 13 Sty 2011
Posty: 103
Sk▒d: Piekary Sl.
Wys│any: 2011-01-21, 10:53   

Znalaz┬│em fajny opis 1 formy Siu Nim Tao .

Shil Lim Tao
Shil Lim Tao, po polsku Forma Ma³ej Idei, jest pierwsz± z nauczanych form w systemie Wing Chun. Jest to podstawowa forma, której nauczanie ma na celu rozwiniêcie wielu cech u adepta. Pierwsz± rzecz±, na jak± forma k³adzie nacisk to prawid³owa pozycja. Bardzo wa¿ne jest tak¿e poprawne i precyzyjne wykonanie poszczególnych technik zawartych w formie. G³ównym tego powodem jest fakt, i¿ praktycznie cale abecad³o stylu (techniki rêczne) siê w niej zawiera. St±d tez wynika bogactwo i esencja tej formy dla systemu. Uczy ona równie¿ rozlu¼nienia i prawid³owego u³o¿enia cia³a, bowiem nadmierne napiêcia miêsni opó¼niaj± postêpy ucznia. G³ówn± jednak zasad± Wing Chun, która zawarta jest w Shil Lim Tao to teoria linii centralnej. Forma uczy pos³ugiwania siê ni± zarówno w ataku, jak i w obronie.

Wing Chun jest tradycyjnym systemem sztuk walki, a we wszystkich tradycyjnych systemach wa┬┐n┬▒ rol├¬ odgrywaj┬▒ formy i zawarte w nich podstawy, a tak┬┐e co r├│wnie wa┬┐ne ich gruntowne przyswojenie. Pierwsza forma ukazuje potrzeb├¬ g┬│├¬bokiego zakorzenienia pozycji oraz pomimo, i┬┐ wykonywana w miejscu daje wyrazi├Ž si├¬ s┬│owami „ruch w ciszy i bezruch w ruchu”. Zawarta w formie pozycja (zwana frontaln┬▒ lub pozycj┬▒ klepsydry) pozwala wzmocni├Ž nogi, a tak┬┐e poprzez sw├│j bezruch powoduje wykszta┬│cenie si├¬ pami├¬ci uk┬│adu kostno-mi├¬┬Âniowego. Pozycja ta jest baz┬▒ ca┬│ej zawartej w systemie pracy n├│g. Niezb├¬dn┬▒ umiej├¬tno┬Âci┬▒, jak┬▒ nale┬┐y r├│wnie┬┐ przyswoi├Ž podczas praktyki Shil Lim Tao, jest zrozumienie oddzia┬│ywania st├│p na pod┬│o┬┐e. W┬│a┬Âciwe u┬│o┬┐enie n├│g oraz prawid┬│owe ┬Âci┬▒gni├¬cie i napi├¬cie mi├¬┬Âni wzmacnia oddzia┬│ywanie na pod┬│o┬┐e, co jednocze┬Ânie czyni pozycj├¬ klepsydry wysoce mobiln┬▒ i zdoln┬▒ do szybkiego przesuwania cia┬│a. Tak wi├¬c, pomimo wykonywania formy w miejscu, ca┬│y czas istnieje w niej intencja ruchu poprzez jakby napi├¬te jak spr├¬┬┐yny nogi. Shil Lim Tao stanowi swego rodzaju fundament systemu i cz├¬sto nawet zaawansowane osoby znajduj┬▒, w tym swego rodzaju elementarzu, odpowiedzi na nurtuj┬▒ce pytania. Ponadto forma uczy podzielno┬Âci uwagi i pomimo, ┬┐e niewiele jest w niej sekwencji ruch├│w, w kt├│rych bior┬▒ udzia┬│ obie r├¬ce, to uczy koncentrowa├Ž umys┬│ na wi├¬cej ni┬┐ jednej czynno┬Âci, co dodatkowo pot├¬guje niezale┬┐na praca obu ko├▒czyn. Nie mo┬┐na w ┬┐aden spos├│b zapomina├Ž o aspekcie ├Žwiczenia oddechu, kt├│ry jest ┬Âci┬Âle zwi┬▒zany z ruchem. Cz├¬┬Âciowo wynika to z podzia┬│u samej formy na cz├¬┬Â├Ž bardziej oddechow┬▒ lub jak kto┬ woli medytacyjn┬▒ oraz cz├¬┬Â├Ž o wi├¬kszej dynamice i przekazie si┬│y. Poprzez opanowanie prawid┬│owego oddechu form├¬ mo┬┐na wykona├Ž w okre┬Âlonym tempie i z poprawn┬▒ dynamik┬▒, co ma potem swoje odzwierciedlenie w aplikacjach przeznaczonych do walki. Wa┬┐na jest te┬┐ umiej├¬tno┬Â├Ž w┬│a┬Âciwej pracy mi├¬┬Âni. Nieumiej├¬tna praca powoduje albo zbyt mocne i/lub niewymaganej w danej chwili napi├¬cie, lub, z drugiej strony, zbytnie rozlu┬╝nienie w kluczowych momentach. Proces ten spowolnia post├¬py adepta, zmniejsza pr├¬dko┬Â├Ž jego ruch├│w, a tak┬┐e odbiera lub upo┬Âledza wra┬┐liwo┬Â├Ž czucia dotykiem. Tak si├¬ bowiem sk┬│ada, ┬┐e w bardzo du┬┐ej mierze techniki Chi Sao (tzw. lepkie r├¬ce) bazuj┬▒ na technikach zawartych w Shil Lim Tao. Tak wi├¬c poprawne ich wykonanie w formie czy to pod wzgl├¬dem pracy mi├¬┬Âniowej czy te┬┐ dok┬│adno┬Âci i precyzji ruchu bezpo┬Ârednio przek┬│ada si├¬ na dalsz┬▒ nauk├¬ i opanowywanie systemu. Istnieje w formie jeszcze wiele aspekt├│w, kt├│rych opanowanie pozwala dalej przyswaja├Ž techniki i strategi├¬ Wing Chun. Wymieniaj┬▒c tylko, s┬▒ to: nauka poprawnego ruchu, podstawowe zasady takie jak: idea linii centralnej, dzia┬│anie do przodu a tak┬┐e wszystkie rzeczy kt├│re tu cz├¬┬Âciowo zosta┬│y opisane. Trening i zrozumienie tej formy ma s┬│u┬┐y├Ž zrozumieniu pojedynczych ruch├│w, co jest niezb├¬dne by sk┬│ada├Ž je i konstruowa├Ž z nich ruchy bardziej z┬│o┬┐one. Dopiero w├│wczas dochodzi do prze┬│o┬┐enia prostych ruch├│w z formy na bojowe aplikacje, gdzie ruchy zawarte w czaso-przestrzeni wymagaj┬▒ dodatkowej pracy nad kolejnymi elementami uk┬│adanki (poruszanie si├¬, timing, wyczuwanie intencji partnera/przeciwnika itp.).

Shil Lim Tao jest powszechnie uwa┬┐ane za podstawow┬▒ form├¬ i uczone na pocz┬▒tku nauki Wing Chun. Jednak jak wida├Ž daleko wykracza ona poza powszechnie rozumiane podstawy - jest jak rzeka wpadaj┬▒ca do oceanu, kt├│rej s┬│odkie wody mieszaja si├¬ ze s┬│on┬▒ wzajemnie si├¬ przenikaj┬▒c i gdzie r├│wnie trudno postawi├Ž granice.... Forma ta okre┬Âla i uszlachetnia podstawy tego systemu,

Na zako├▒czenie warto doda├Ž, ┬┐e najwi├¬ksze korzy┬Âci z formy Shil Lim Tao p┬│yna po d┬│u┬┐szej codziennej praktyce jej wykonywania. Cz├¬sto inne systemy, a raczej ich instruktorzy, wol┬▒ pomin┬▒├Ž lub zmarginalizowa├Ž trening form, aby wykorzysta├Ž ten czas na w cudzys┬│owiu bardziej skomplikowane zabawy o bardziej krzykliwej wymowie (bojowe aplikacje, walki zadaniowe itp.). Jednak bez wzgl├¬du na uprawiany system, zw┬│aszcza je┬Âli jest to system tradycyjny, jest to naprawd├¬ du┬┐y b┬│┬▒d. Wing Chun w szczeg├│lno┬Âci wynika z formy Shil Lim Tao, to co┬ wi├¬cej ni┬┐ forma to spos├│b ┬┐ycia praktyka Wing Chun.Tekst udostepniony przez AKADEMIE SZTUK WALKI PAGODA Z BYDGOSZCZY ;-)
 
     
Sifu 
Administrator

Do│▒czy│: 19 Gru 2010
Posty: 180
Wys│any: 2011-01-21, 11:11   

To oczywi┬Âcie teoria WC, ale cz├¬┬Âciowo si├¬ zgadza z nasz┬▒.
Nie wiem sk┬▒d si├¬ wzi├¬┬│a tylko ta dziwna pisownia, bo chyba w ┬┐adnym z dialekt├│w chi├▒skiego nie ma w wyg┬│osie sp├│┬│g┬│oski p┬│ynnej L. No ale widocznie kto┬ zapisa┬│ tak, jak us┬│ysza┬│, ale na pewno nie z ust Chi├▒czyka.
Nie zgadza si├¬ stwierdzenie, ┬┐e techniki chi sau pochodz┬▒ w wi├¬kszo┬Â├Ž z formy siu nim tao. Ka┬┐da forma zawiera i uzupe┬│nia inn┬▒ cz├¬┬Â├Ž systemu, dlatego s┬▒ sekcje oparte na technikach SNT i CHK (7 i p├│┬│ sekcji), jest te┬┐ biu tze chi sau, muk yan chong chi sau (drewnianego manekina), oraz chi gerk (lepkie nogi). Nie wszyscy to jednak wiedz┬▒, bo nie wszystkim chcia┬│o si├¬ tak d┬│ugo wytrwa├Ž, ┬┐eby si├¬ wszystkiego nauczy├Ž i dlatego zatrzymali si├¬ na technikach z pierwszej formy. Jednak na poziomie nauki formy i technik SNT nie poznaje si├¬ jeszcze chi sau, tylko niekt├│re podstawowe cykle. W┬│a┬Âciw┬▒ nauk├¬ chi sau zaczyna si├¬ od poziomu chum kiu, poniewa┬┐ ta forma zawiera podstawow┬▒ prac├¬ n├│g (kroki, kopni├¬cia i zwroty), kt├│ra przy chi sau jest niezb├¬dna, poniewa┬┐ sekcje chi sau nie s┬▒ wykonywanie statycznie w miejscu, jak forma SNT. Kto ├Žwiczy┬│ chocia┬┐by 1. sekcj├¬, wie ile tam jest pracy n├│g, zwrot├│w i krok├│w, bez kt├│rych poprawnego wykonania te techniki po prostu "nie ┬┐yj┬▒", tzn. nie dzia┬│aj┬▒ tak jak powinny.
_________________
www.wing-tsun.co
 
     
R@F@L 

Wiek: 40
Do│▒czy│: 13 Sty 2011
Posty: 103
Sk▒d: Piekary Sl.
Wys│any: 2011-01-22, 15:38   

Sifu czytajac ten tekst, ktory wklei┬│em na forum mysla┬│em ,ze juz cos wiem ale teraz widze, ze musze jeszcze duzo poczytac na ten temat .
 
     
Sifu 
Administrator

Do│▒czy│: 19 Gru 2010
Posty: 180
Wys│any: 2011-01-22, 20:59   

Ja te┬┐ tak cz├¬sto mam, ┬┐e wydaje mi si├¬, ┬┐e co┬ wiem ju┬┐ na dany temat w kungfu, a potem id├¬ na lekcj├¬ do Si-Fu, albo przyje┬┐d┬┐a Sikung na seminarium albo ob├│z i znowu my┬Âl├¬, ┬┐e jestem na pocz┬▒tku tej drogi, bo tyle przegapi┬│em albo w og├│le widzia┬│em.
To normalne, ale to, co napisa┬│em wy┬┐ej to jest w┬│a┬Ânie program nauczania Leung Ting Wing Tsun. Poza tym jest oczywi┬Âcie jeszcze wiele rzeczy doko┬│a g┬│├│wnych temat├│w - takich jak np chi kung - o kt├│rych zbyt cz├¬sto si├¬ nie m├│wi, no i oczywi┬Âcie bro├▒! Obecnie w Polsce o broni Wing Tsun ma poj├¬cie tylko jedna osoba - Si-Fu Marek Mikulski.
_________________
www.wing-tsun.co
 
     
wt 

Wiek: 32
Do│▒czy│: 24 Gru 2010
Posty: 44
Wys│any: 2011-01-22, 21:25   

Sifu napisa│/a:
Ja te┬┐ tak cz├¬sto mam, ┬┐e wydaje mi si├¬, ┬┐e co┬ wiem ju┬┐ na dany temat w kungfu, a potem id├¬ na lekcj├¬ do Si-Fu, albo przyje┬┐d┬┐a Sikung na seminarium albo ob├│z i znowu my┬Âl├¬, ┬┐e jestem na pocz┬▒tku tej drogi, bo tyle przegapi┬│em albo w og├│le widzia┬│em.
To normalne, ale to, co napisa┬│em wy┬┐ej to jest w┬│a┬Ânie program nauczania Leung Ting Wing Tsun. Poza tym jest oczywi┬Âcie jeszcze wiele rzeczy doko┬│a g┬│├│wnych temat├│w - takich jak np chi kung - o kt├│rych zbyt cz├¬sto si├¬ nie m├│wi, no i oczywi┬Âcie bro├▒! Obecnie w Polsce o broni Wing Tsun ma poj├¬cie tylko jedna osoba - Si-Fu Marek Mikulski.

No ok ale Sifu Marek ma tylko albo az 4 stopien mistrzowski, czy mozna powiedziec ze zna juz cale WT. Gdzies Sifu napisal ze cale WT zna w Polsce tylko Marek Mikulski a tu Sifu pisze ze o broni ma pojecie tylko on( Sifu Marek), a co z Dariuszem Gradowskim ktory tez ma 4 stopien mistrzowski??
 
     
R@F@L 

Wiek: 40
Do│▒czy│: 13 Sty 2011
Posty: 103
Sk▒d: Piekary Sl.
Wys│any: 2011-01-22, 21:50   

hmm ciekawe pytanko pad┬│o :-|
 
     
Ryu Li 

Wiek: 26
Do│▒czy│: 11 Sty 2011
Posty: 103
Wys│any: 2011-01-22, 22:05   

Posiadany stopie├▒ nie odzwierciedla tak do ko├▒ca umiej├¬tno┬Âci adepta Wing Tsun. Niby Sifu Marek Mikulski trenuje "a┬┐" tyle lat i ma "dopiero" 4 stopie├▒. I co z tego? M├│j Sifu zawsze mi powtarza┬│, ┬┐e Sifu Marek daleko wybiega poza posiadany przez niego stopie├▒ i nawet gdyby z nim pozosta┬│ do ko├▒ca ┬┐ycia to chyba wiele by nie zmieni┬│o. Jego wiedza i to co potrafi na dzie├▒ dzisiejszy jest z pewno┬Âci┬▒ materia┬│em ┬│api┬▒cym si├¬ ponad ten 4 stopie├▒.

Bierzcie te┬┐ pod uwag├¬ fakt, ┬┐e Sifu Marek jest blisko Sikunga, co┬ tam razem na pewno trenowali :mrgreen: he he A to ju┬┐ jest co┬Â.
 
     
Sifu 
Administrator

Do│▒czy│: 19 Gru 2010
Posty: 180
Wys│any: 2011-01-22, 22:07   

Si-Fu Marek ma 4. stopie├▒, jest za┬│o┬┐ycielem liderem polskiego stowarzyszenia i tak naprawd├¬ jedynym uczniem Sikunga, kt├│ry ├Žwiczy u Niego regularnie na lekcjach prywatnych. Regularnie, tzn. za ka┬┐dym razem, kiedy Sikung jest w Polsce, albo si├¬ widz┬▒ gdziekolwiek indziej, np. na W├¬grzech. Nie mog├¬ dok┬│adnie powiedzie├Ž, co pozna┬│ i kiedy, poniewa┬┐ ja to wiem, ale nie powinienem o tym m├│wi├Ž,bo to jest prywatna sprawa mi├¬dzy Sikungiem a Nim. I tak powiedzia┬│em ju┬┐ bardzo du┬┐o.
To ┬┐e ma 4. stopie├▒ nie jest ┬┐adn┬▒ przeszkod┬▒ do tego, ┬┐eby mia┬│ wi├¬ksz┬▒ wiedz├¬, bo tak si├¬ to powinno zawsze odbywa├Ž - ucze├▒ powinien mie├Ž wi├¬ksz┬▒ wiedz├¬ ni┬┐ w┬│asny aktualny stopie├▒. Zazwyczaj jest odwrotnie: uczniowie maj┬▒ za wysokie stopnie w stosunku do swoich umiej├¬tno┬Âci i przewa┬┐nie jest to kwestia albo zach├¬cenia takich os├│b do dalszej pracy albo efekt ich p├│┬╝niejszego zaniedbania treningu.

Odno┬Ânie Sifu Darka, najlepiej zadaj Jemu to pytanie albo Jego uczniom: ile pozna┬│ z ca┬│ego systemu, bo On nie jest moim sifu, wi├¬c nie b├¬d├¬ si├¬ w tej kwestii wypowiada┬│.

Jeszcze jeden przyk┬│ad. Wg programu nauczania formy biu tze i technik biu tze chi sau naucza si├¬ dopiero po zdaniu egzaminu na 2. stopie├▒ mistrzowski. Jednak, kiedy ucze├▒ jest lojalny i porz┬▒dnie ├Žwiczy oraz sam naucza, robi si├¬ wyj┬▒tki i pewnych rzeczy naucza si├¬ wcze┬Âniej. Jak mia┬│em 1. stopie├▒ mistrzowski pozna┬│em form├¬ biu tze oraz kilka sekcji biu tze chi sau, dowodem na to jest chocia┬┐by film z tego pokazu, gdzie razem z Si-Fu robimy form├¬ BTZ, a ja jestem w uniformie 1. st. mistrz. http://video.google.com/v...68053368334984# (ok. 18. minuty). Wiedza nie zawsze jest zale┬┐na od stopnia!
_________________
www.wing-tsun.co
 
     
wt 

Wiek: 32
Do│▒czy│: 24 Gru 2010
Posty: 44
Wys│any: 2011-01-22, 22:22   

Ja oczywiscie rozumiem ze czlowiek posiadajacy 4 st mistrzowski moze miec wiedze wykraczajaca poza poniewaz moze zmierzac do nastepnego stopnia, ale tak samo moze byc z Sifu Darkiem , wiec nie mozna mowic ze tylko Sifu Marek jako jedyny w Polsce zna Wt w calosci, bo w Polsce jest dwoje ludzi z 4 st. mistrzowskim, a poza tym to Sifu Darek byl pierwsza osoba w Polsce ktora zostala prywatnym uczniem Sikunga wiec on chyba nadal jest jego uczniem i rownierz pobiera u niego lekcje.
 
     
Sifu 
Administrator

Do│▒czy│: 19 Gru 2010
Posty: 180
Wys│any: 2011-01-22, 22:30   

Jak pisa┬│em, ja si├¬ na ten temat wypowiada├Ž nie b├¬d├¬, chocia┬┐ o "kulisach" stowarzyszenia wiem pewnie wi├¬cej, ale nie chc├¬. Najlepiej zapytaj Sikunga na kt├│rym┬ z seminari├│w o to w┬│a┬Ânie.
A sk±d sam masz t± informacjê, kto by³ pierwszym uczniem w Polsce?
_________________
www.wing-tsun.co
 
     
wt 

Wiek: 32
Do│▒czy│: 24 Gru 2010
Posty: 44
Wys│any: 2011-01-22, 22:46   

Sifu napisa│/a:
Jak pisa┬│em, ja si├¬ na ten temat wypowiada├Ž nie b├¬d├¬, chocia┬┐ o "kulisach" stowarzyszenia wiem pewnie wi├¬cej, ale nie chc├¬. Najlepiej zapytaj Sikunga na kt├│rym┬ z seminari├│w o to w┬│a┬Ânie.
A sk±d sam masz t± informacjê, kto by³ pierwszym uczniem w Polsce?

Rozumiem ze Sifu nie chce nic mowic o swoim nauczycieluprzez lojalnosc,
a co do Sifu Darka to informacje mozna o tym przeczytac w internecie i nie jest to zadna tajemnica.
 
     
Sifu 
Administrator

Do│▒czy│: 19 Gru 2010
Posty: 180
Wys│any: 2011-01-22, 22:54   

Nie chc├¬ po prostu o wewn├¬trznych sprawach stowarzyszenia pisa├Ž na forum, bo po co ma to czyta├Ž kto┬ z zewn┬▒trz? Mo┬┐emy zawsze o tym porozmawia├Ž na treningu albo prywatnie.

W internecie mo┬┐na przeczyta├Ž du┬┐o ciekawych rzeczy, ale wiadomo, jak to jest w wirtualnym ┬Âwiecie.

W roku 2008 podczas obozu letniego na W├¬grzech poprosili┬Âmy o wywiad Sihinga Salamona Ferenca (wywiad by┬│ t┬│umaczony na angielski przez Simei Eszter Kovacs), ┬┐eby opowiedzia┬│ o pocz┬▒tkach obecnego stowarzyszenia w Polsce, poniewa┬┐ to On by┬│ pierwszym instruktorem, kt├│ry tu co┬ zacz┬▒┬│ organizowa├Ž po rozpadzie pierwszego stowarzyszenia w latach 80-tych. Oto, co opowiedzia┬│: http://www.wingtsunpolska.pl/O%20nas.html (albo te┬┐ tu: http://leungtingwingtsun....enia-wing-tsun/ ).

Zreszt±, tak naprawdê nie ma znaczenia, kto by³ pierwszym uczniem, zawsze wa¿niejsze jest, kto bêdzie ostatnim.
_________________
www.wing-tsun.co
 
     
wt 

Wiek: 32
Do│▒czy│: 24 Gru 2010
Posty: 44
Wys│any: 2011-01-22, 23:03   

Sifu napisa│/a:
Nie chc├¬ po prostu o wewn├¬trznych sprawach stowarzyszenia pisa├Ž na forum, bo po co ma to czyta├Ž kto┬ z zewn┬▒trz? Mo┬┐emy zawsze o tym porozmawia├Ž na treningu albo prywatnie.

Oczywiscie, ja to doskonale rozumiem.Moze bedzie okazja :)
Sifu napisa│/a:

W internecie mo┬┐na przeczyta├Ž du┬┐o ciekawych rzeczy, ale wiadomo, jak to jest w wirtualnym ┬Âwiecie.

Ale to nie jest byle jaka strona, tylko strona Sifu Darka wt-system.pl, czyli on sam tak twierdzi...

Sifu napisa│/a:

Zreszt±, tak naprawdê nie ma znaczenia, kto by³ pierwszym uczniem, zawsze wa¿niejsze jest, kto bêdzie ostatnim.

Dobrze powiedziane :)
 
     
Ryu Li 

Wiek: 26
Do│▒czy│: 11 Sty 2011
Posty: 103
Wys│any: 2011-01-22, 23:03   

I ta wypowied┬╝ Sihinga Salomona Ferenca powinna wiele wyt┬│umaczy├Ž. Swoj┬▒ drog┬▒ szkoda, ┬┐e ju┬┐ go nie ma. Mog┬│em tylko na filmikach zobaczy├Ž co potrafi┬│ za ┬┐ycia i ┬┐a┬│uj├¬, ┬┐e nie b├¬d├¬ mia┬│ okazji go nigdy pozna├Ž.

Sifu napisa│/a:

Zreszt±, tak naprawdê nie ma znaczenia, kto by³ pierwszym uczniem, zawsze wa¿niejsze jest, kto bêdzie ostatnim.


┬Žwi├¬te s┬│owa Sifu!
 
     
WyÂwietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie mo┐esz pisaŠ nowych tematˇw
Nie mo┐esz odpowiadaŠ w tematach
Nie mo┐esz zmieniaŠ swoich postˇw
Nie mo┐esz usuwaŠ swoich postˇw
Nie mo┐esz g│osowaŠ w ankietach
Nie mo┐esz za│▒czaŠ plikˇw na tym forum
Nie mo┐esz Âci▒gaŠ za│▒cznikˇw na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Wing Tsun Polska 2010-2012