Wing Tsun Polska

Wydarzenia w Polskim Stowarzyszeniu Wing Tsun - Obóz zimowy Zakopane 2011

Sifu - 2003-10-03, 01:17
: Temat postu: Obóz zimowy Zakopane 2011
Najbli¿szy obóz zimowy z Sikungiem odbêdzie siê w lutym 2011 (07-12.02.2011). Informacje znajdziecie na stronie ka¿dej powa¿nej sekcji Polskiego Stowarzyszenia Wing Tsun (www.wing-tsun.pl, www.wingtsunwarszawa.com, www.wingtsunpolska.pl).

Je¶li macie jakie¶ pytania odno¶nie obozu, piszcie.
Sifu - 2011-02-22, 09:46
:
Relacja z obozu zimowego Zakopane 2011 jest ju¿ dostêpna w sieci:

http://www.wingtsunpolska.pl/wydarzenia.html

http://www.wingtsun.wroclaw.pl/05020119.htm

http://www.wtkungfu.pl/oboz%20zimowy%202011.html

http://wingtsun-sosnowiec...opane-2011.html

Fotki:

http://www.wingtsunpolska.pl/Zdjecia/Zakopane2011/

https://picasaweb.google.com/Rymcerz/Zakopane2011#slideshow/5573245898806038114

Mi³ego ogl±dania :-)